Noordbeemster  maart 2017.                                                                                           

Beste mensen Nepalvrienden Namaste!

Hierbij stellen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met name inzake de gevolgen van de  aardbeving.

DRC
Het project DRC gaat prima en alle 55 kinderen gaan naar school en de organisatie is perfect, zodat wij op dat punt eigenlijk niets te
melden hebben. Een nieuwsbrief van de DRC zelf is in de maak.
Door de Keizersgrachtkerk zijn er weer voor € 1050. naaimachines en computers geschonken en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt.

Gairamudi/Putalikath
Niet alléén de healthpost, maar ook worden op een fantastische wijze de woonhuizen herbouwd!

De mensen wonen op dit moment nog in noodwoningen. Wij kregen van het healthpostcommittee het verzoek om de healthpost te herbouwen.
Nu kunnen wij wel een fraaie healthpost neerzetten, maar als de inwoners van Gairamudi dan nog steeds in noodonderkomens moeten vertoeven
is dat minder.
Zoals in de vorige nieuwsbrief werd vermeld, zochten wij naar een methode waarmee de inwoners hun eigen woningen kunnen herbouwen,
tegen redelijke kosten.
Diverse systemen zijn aan de orde geweest, maar al deze systemen hadden niet de goedkeuring van de overheid en bij herbouw hiermee
zouden zij niet in aanmerking komen voor de toegezegde subsidie. Volgens de laatste berichten zal die 3 lakh, ca € 3000. gaan bedragen!
Stel dat de kostprijs van een huis € 5000. is dan moeten zij € 2.000. bijlenen. Dat is voor de meesten het maximaal haalbare.
Ook hadden diverse systemen niet het vertrouwen van de bevolking en natuurlijk is het even slikken als je moet vertellen dat je in een woning van
stro of hennep gaat wonen.

Lego de oplossing!     
Buildup Nepal

Wij kwamen in contact met Buildup Nepal. Zij ontwikkelden een legosysteem van gewoon leem met een bescheiden zand en cement toevoeging.
Gewoon zand en leem zoals die in de meeste lagere dorpen voorkomt.. Het geheel wordt goed van betonijzer voorzien, zowel horizontaal en
verticaal, zodat er een stabiele kooiconstructie ontstaat!
Het heeft een tijdje geduurd maar de bevolking ziet nu goed in dat zij eerst samen de healthpost gaan bouwen en dat zij met die ervaring aan
hun eigen huis kunnen beginnen.

Er wordt een brickpers aangeschaft, waarmee zij eerst zelf de bouwstenen zullen gaan maken, daarna komt de gewapende fundering, de wanden
en het dak, alles met een goede training en begeleiding.
Als de healthpost af is mogen zij de pers houden en kunnen zij hun eigen huis bouwen. Op de kritische punten, zoals fundering en horizontale
banden, zullen zij altijd wat hulp en advies nodig hebben. De ervaren murenbouwers, die ook mee hebben geholpen aan de healthpost,
zullen hun hierbij dan kunnen helpen.

De brickpers  als broodjes uit de koude oven
De leem wordt gemengd met zand en cement en vochtig in de pers gedaan, een paar sterke armen persen de "broodjes"
 
Met een kleine pers kunnen 300 stenen per dag worden gemaakt en met een grote 700

de muur wordt gebouwd  op de gewapende fundering wordt gebouwd
Op een gewapende fundering worden de stenen over het met de fundering verbonden betonijzer gelegd en vast gemetseld.
horizontale banden aanbrengen met ijzer 
De horizontale banden worden gelegd en het verticale ijzer wordt met de balken van het dak verbonden.
 
Dit is het resultaat een aardig huisje met veranda van in totaal 32 vierkante meter met 2 slaapkamertjes.
Onze healthpost zal dubbel zo groot worden en de grote veranda dient als wachtruimte.

Helaas kon de door architecte Lilian Bos gemaakte tekening niet worden gebruikt. Het thans toegepaste systeem is gebonden
aan de afmetingen van de geperste stenen van 30X15X 10 cm.
Wij kunnen een kant en klaar ontwerp van Buildup Nepal gebruiken . Met een kleine aanpassing zijn er wat grotere ruimtes
en is een en ander minder "hokkerig" en overzichtelijk.

Het dak heeft een ruime overstek om de iets absorberende stenen te beschermen tegen al teveel regen.
Er zijn veel aanloopkosten voor training en stenenpers en totaal hebben wij € 20.000. hiervoor uitgetrokken.

De foto's van een project in Sindupalchowk zijn van onze gids Ramji Tamang en van Andreas Kolling van Buildup Nepal.

Er is op dit moment een team gevormd van dorpsbewoners en vaklieden, die training krijgen in het systeem.

Als alles gaat volgens plan bouwen wij niet alleen een healthpost, maar geven een goed handvat aan de bewoners om hun eigen
huis op korte termijn te gaan herbouwen. Meer persen zullen moeten worden aangeschaft en de kosten over de bewoners worden
verdeeld. Ze zullen het met onze hulp zelf moeten doen. De huisjes zullen zo tussen de € 3.500. en € 5.000. gaan kosten.

Dat is op dit moment het laatste nieuws van dit project en wij hopen snel met beelden van de resultaten te kunnen komen.

Met hartelijke groet namens het bestuur
Rob Kölber