naar website Sponsortrek

1e Nieuwsbrief Aardbeving Sponsortrek Nepal

Zie ook 2e nieuwsbrief over de ramp

29 april 2015

 


Barpak in puin

Beste Nepalvrienden Namaste,

Zoals beloofd hierbij een update inzake de vreselijke ramp en onze projecten.
Een e-mail van Tendy Sherpa , Directeur van Iceland Trekking spreekt boekdelen:

Mail Tendy gisteren:

Namaste dear all,
It is more bad then we expected, Bhandar is out of reach.

No contact at all till now.
Kerounja is out of Reach, totally out of Contact, all people are out
of reach. Their phones are not working.
Barpak, Laprak, Gumda, Kerounja are out of contact.
Helicopter rescue could not reach there .
Even here in kathmandu thousands of people are still under the houses,

who are alive are all out side at empty ground.
I am busy to take care of people around my house and our Children at DRC.
I provided DRC  fly sheets, ground Sheets and Mattresses

to let them sleep out side, because  earthquake is still going on but not
as big as the first one.
Many houses around my house are not able to be used because lots are

damaged and it is dangerous to sleep in those houses .
So many Children and mother are sleeping with my Family.
Tomorrow Dick will visit DRC if Situation improve .
Till this morning was not good situation.
Thank you for the kind cooperation and concern about us and help.

Thank you very much.

Warm regards
Tendy Sherpa

 

DRC:

Telefonisch kontakt gehad en alle kinderen DRC maken het goed. Gebouw is beschadigd
en zal moeten worden hersteld, zodra er geen nieuwe bevingen meer worden verwacht.
Kinderen slapen nu nog onder geïmproviseerde tenten.
Er werd een zeer lang stuk plastic gekocht, dat ook in de kassenbouw wordt gebruikt.
100 procent waterdicht en zeer sterk!

Verwacht wordt, dat de kinderen vandaag nog in het gebouw kunnen overnachten.
Dat is dus goed nieuws.
Vele muren zijn gescheurd, de meters dikke muren  zullen een en ander zeker op zijn plaats houden,
tenzij er een nog een zwaardere beving komt.

Herstel zal veel geld kosten, maar laten wij blij zijn dat iedereen ongedeerd is gebleven.

outsite safe

Zo trof Tendy Sherpa de kinderen aan na de ramp, slechts een zeiltje tegen de buien


De noodopvang nu droog en veilig, plastic voor kassenbouw is oersterk waterdicht

 Matrassen iceland Trekking

Trekkingmatrasjes van Iceland Trekking

Kaartje leggen Taas Kelnu
Taas Kelnu, kaartje leggen

 Fisioruimte 

Schade aan de Fysioruimte, dak is ontzet

Kerounja Healthpost

Het episch centrum van de beving was volgens laatste berichten in Barpak in de
Ganesh Himal ten Noorden van Gorkha en op enkele kilometers van Kerounja.

Nagenoeg alle huizen hebben zware schade of zijn met de grond gelijk gemaakt.
De healthpost zal op zijn minst zwaar zijn beschadigd of totaal zijn ingestort.
In Kerounja hebben wij een waterput gebouwd boven het dorp omdat de bewoners
het water uit het beekje gebruikten dat van boven kwam en velen kregen hierdoor
chronische darmziektes.

Gevreesd wordt dat wij terug zijn bij af.

 Barpak in puin

 Barpak Ganesh Himal na de ramp

 

Wat te doen? Ke Garne?

Het gebied is niet bereikbaar over de weg en het dal van de Buri Gandaki zal geblokkeerd zijn.
De ravage is enorm.
Stel, wij zouden als Sponsortrek Nepal een hulp team zenden van artsen en helpers naar het gebied,
dan zouden wij reeds onderweg naar Arughat moeten starten met het geven van hulp.
De eerste internationale hulp concentreert zich op dit moment rond Kathmandu, dat is begrijpelijk.

Er zijn ook berichten dat er mondjesmaat met helikopters hulpgoederen naar berggebieden worden
gebracht en dat de zwaarst gewonden naar Kathmandu gevlogen worden.

Wij kunnen niets ondernemen alvorens aan de  eerste hulp wordt gedaan door de ter plaatse
aanwezige hulporganisaties. Sponsortrek is daar uiteraard niet op ingesteld
Uiteraard zouden wij nu of wellicht beter in een later stadium mee kunnen helpen.

Twee artsen hebben al voorlopig hun medewerking toegezegd. In dit stadium kunnen
wij eventueel alleen samenwerken met een gestructureerd hulpprogramma.

Ik heb diverse hulporganisaties benaderd, zoals Artsen zonder Grenzen en het Rode Kruis NL
en World Vision US.

Wij hebben alleen met Artsen zonder Grenzen contact, doch ook hun hulp is nog niet
helemaal duidelijk en vele
hulporganisaties  zijn alleen nog in grotere steden, die makkelijk bereikbaar zijn.

 

Wij hopen aan te kunnen sluiten op hun eerste hulpprogramma en voor langere tijd
een medisch team aldaar te kunnen helpen. Dit met ondersteuning van Chandra Bahadur
en de medische assitenten in Gumda, Kashigaon, Laprak, Barpak en Rhumchet.
Hulp voor ca 12.000. bergbewoners.
Naar ons idee moeten juist de buitengebieden op korte termijn worden bezocht
en de zwaarst gewonden worden afgevoerd. Helikopters zijn nog druk bezig om bergbeklimmers
van de Mount Everest te halen en helikopers zijn schaars in Nepal.

Wij wachten tot wij in actie kunnen komen

Uw/je hulp wordt in elk geval gebruikt voor o.a.:

  • Hulp aan de 55 kinderen van DRC
  • Herstel van het gebouw .
  • Hulp aan Kerounja zodra er infrastructuur voor onze hulp is.
  • Herbouw of herstel Healthposts Keronja en eventueel Gumda.

Bent u arts en heeft u tijd, wilt u helpen? Graag een mailtje of telefoontje!

Onze vrijwilligers betalen hun eigen vlucht naar Nepal en krijgen aldaar tijdens de hulpdagen “bed en brood”.
Alle giften komen voor 100 procent ten gunste van de projecten, zie website jaarverslagen.

Wij danken jullie hartelijk voor alle medeleven en giften.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Rob Kölber

0299 690460

www.sponsortrek.nl