naar website Sponsortrek

3e Nieuwsbrief Aardbeving Sponsortrek Nepal

Naar_2e_nieuwsbrief_aardbeving

Noordbeemster 25 mei 2015.

Beste Nepalvrienden Namaste ,
Vele internationale hulptroepen zijn naar huis, na  nog enkele overlevenden te hebben gevonden tussen het puin.
De grote hulp beperkte zich tot de makkelijk bereikbare gebieden en afgelegen bergdorpen wachtten te lang op hulp.

Communicatie met de buitengebieden was niet goed mogelijk. Telefoonverbindingen waren verbroken en de dalen liggen
vol landslides van modder en stenen. Tendy Sherpa heeft meteen adequaat actie ondernomen.
Het DRC gebouw is gered van ondergang en de hulp in Keraunja wordt beter gecoordineerd.

Keraunja Ganesh Himal
Onze helpers Thiren Rai en Mingmar Tamang vertrokken na de ramp naar Keraunja en zij kwamen daar gelijk aan met een
groepje van United Mission er werd aldaar voedsel gedropt per helikoper en de healthpost manager Chandra Bahadur
kreeg medicijnen, er was ook nog een arts in het gebied werkzaam, die ook de omliggende dorpen Kasigaon, Rhumchet
en Uhiya heeft bezocht.
Na de beving waren er "slechts" 12 doden te betreuren op naar ik schat zo'n 2500 inwoners. Er waren nagenoeg geen
gewonden; iedereen was op het land aan het werk. Het zijn praktisch allen landbouwers.

Keraunja_na_de_ramp

Sommige foto's kunt u vergroten door erop te klikken met de muis (handje)

School zwaar beschadigd waiting for help
Het dorp is bijna helemaal van de kaart geveegd, de school staat redelijk overeind de schade is groot  (foto L),
Hout sprokkelen Help is coming
Vrouwen sprokkelen hout, terwijl de helicopter met hulpgoederen landt. Op de foto rechts ziet u healthpost manager Chandra Bahadur
en onze Sherpa Mingmar Tamang met het lossen van de hulpgoederen.
jongen met een baal rijst Total flat
Een jongen brengt dankbaar hulpgoederen naar zijn verwoeste huis
Thiren put up tent Emergency healthpost
Thiren Rai en Mingmar Tamang zetten een nood healthpost op

Tarpaulins (dekzeilen) voor noodonderkomens voor de bevolking zijn op het moment dat ik dit schrijf samen met 6000Kg rijst
van Iceland Trekking en 12.000 kilo van de Government naar Keraunja gezonden.
Het dal van de Buri Gandaki is vol met landslides en het leger is ingezet om de voetpaden weer vrij te maken en zo hulp over land
mogelijk te maken. Thiren en Mingmar zijn met een kleine groep via een andere route hoog boven de rivier naar Keraunja gelopen
en hadden het met hun dragers zwaar. De hele bevolking van Keraunja helpt mee met vervoer van de noodgoederen vanuit Gorkha.
Zoals hij moet zijn  de medicijnkast staat er nog
De Healthpost zoals die zou moeten zijn.                                           Na de ramp, nieuwbouw is de enige oplossing.
Thiren met Chandra Bahadur Het interieur

Thiren met Chandra Bahadur, het is om te huilen zo erg als deze mensen getroffen zijn!

Hoe verder:
Allereerst houden wij in de gaten of er noden zijn op korte termijn, zoals voldoende dekzeilen en voedsel.
Thiren gaat regelmatig naar Keraunja om dit door te spreken met de dorpshoofden Khem Bahadur en Chandra Bahadur.                                                           
Diverse dorpen in de omgeving, zoals Gumda en Barpak, zullen wellicht niet herbouwd worden, Keraunja zal denken wij blijven!
Er leven ca 2500 mensen in het dorp en het zou een ramp zijn als die moeten verhuizen.
De volgende voorzieningen moeten herbouwd of gerepareerd worden:

  • De Healthpost
  • De waterput en waterleiding door het dorp
  • De gemeenschappelijke toiletten
  • De school
Dit om maar een paar voorbeelden te noemen. Thans is ca. 16.000. euro ingezameld. Afhankelijk van de inzameling zal worden bepaald
wat wij kunnen doen. Samenwerking met andere organisaties wordt zeker gezocht.
Aardbeving bestendig bouwen zou het beste zijn. Probleem is de geďsoleerde ligging. Alles moet of per helicopter of te voet in 3-4 dagen
vanuit Gorkha worden aangevoerd. Dat maakt het extra duur. Voor aardbeving bestendig bouwen is betonijzer en cement/beton nodig
Er zijn andere methodes, met EPS- piepschuim bijvoorbeeld, maar of je die in de natuur moet toepassen is de vraag. Bij het verwerken
komt er veel troep in het milieu en dat willen wij voorkomen. Goede ideeën zijn altijd welkom!

Over aardbevingbestendig bouwen gesproken:

DRC gebouw hersteld en aardbeving bestendig gemaakt
Dick Lust heeft met zijn Tonia een reis naar Bhutan gemaakt en als grote tussenstop arriveerde hij direct na de ramp in Nepal.
Onvoorstelbaar wat zij hebben meegemaakt, zij hebben natuurlijk DRC bezocht en onderstaande foto's gemaakt
Tendy Sherpa as organizer .At work
De hoeklijnen zijn rondom aangebracht en schade hersteld, rest nog een verfbeurt later. Kosten € 5.500- 6000.
De huiswerk lessen zijn weer begonnen !
earthquakeproof by steel and irene belts  earthquake proof
De hoeklijnen houden het hele gebouw in stand en bij de 2e beving op 12 mei was er geen schade meer te melden!
De hoeklijnen worden nog afgetimmerd met Sal wood, zodat het lijkt alsof het balken zijn als bij een vakwerkhuis.
Teacher Tonia 
Tonia geeft les. Vele scholen zijn gesloten en/of verwoest. Er worden noodscholen gebouwd of buiten les gegeven.

Kortom DRC is van de ondergang gered en verwacht wordt dat het eenzelfde aardbeving de volgende keer zal overleven, die
komt er beslist, wanneer is de grote vraag. Er zat nu 80 jaar tussen de bevingen, wat de toekomst brengt is onzeker.

Toch is het voortbestaan van DRC in zijn huidige vorm moeilijk. Jaarlijks gaan de kinderen van deur tot deur om geld in te zamelen.
De opbrengst is zo tussen de 11.000. en 12.000. euro. De meeste wijken rondom DRC zijn zwaar beschadigd en vaak is er geen
deur meer om langs te gaan!
Wij dragen jaarlijks zo'n 10.000. euro bij aan de kosten voor DRC en veel meer kunnen wij met de
huidige sponsors niet doen. Na een paar maanden zullen wij bezien hoe verder te gaan, een en ander hangt af van diverse
factoren, zoals de toename van het sponsorbestand. Een idee van ons is om een kind financieel te laten adopteren.

Ook onze Sherpa's hebben hulp nodig!
Thiren  Mingmar en de Oostenrijker Rudi Mayr zijn op weg naar Okhaldunga, Bhandar en Garaimudi, waar onze Sherpa's wonen.
Alle huizen daar zijn verwoest, de 2e beving op 12 mei gaf de genadeslag. Hun woningen liggen nabij het epicentrum van de beving.
Ook de Gompa van Bhandar staat niet meer.
Als eerste hulp hebben wij voor € 1.650. aan Tarpaulins en voedsel naar hen gezonden.
Zodra er meer nieuws is laten wij het weten.

Alle goede gevers zeggen wij nogmaals onze hartelijke dank.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Rob Kölber

0299 690460

www.sponsortrek.nl

GIFTEN