Beste Nepal vrienden Namaste!
Hierbij het laatste nieuws uit Putalikath - Gairamudi waar wij een healthpost gaan bouwen volgens het legosysteem en dat als voorbeeld
dient voor de bouw van de huizen van de dorpelingen.
Velen helpen mee om dit te realiseren, alles wordt door de bewoners, met wat technische hulp gerealiseerd.

De stenen zijn nu bijna allemaal geperst
mengen van de mud  persen
De klei wordt gemengd met iets cement en wat zand en vermengd met water en de pap wordt in de pers gedaan.
Met vereende krachten wordt de steen geperst, hier zijn echt 3 man-vrouw voor nodig!
pappen en nat houden  Hier is het resultaat
Pappen en nat houden en het resultaat! De gaten in de stenen dienen voor de insteek van  betonijzer en deze gaten worden
dan gevuld met cement. De stenen moeten nu 21 dagen drogen en af en toe vochtig worden gemaakt.
De fundering wordt binnenkort gemaakt en na de moesson, zo half september kan de bouw beginnen

"Wallbearing technic" of met pijlers?
Traditioneel wordt in Nepal gebouwd met een systeem waarbij eerst pijlers worden opgesteld en waartussen wordt gemetseld.
Bij "wallbearing" dragen de muren de constructie en dat is een goedkopere manier van bouwen, dit systeem was tot op heden niet goedgekeurd
door de overheid. Nu is er toestemming om ook dit systeem toe te passen en wij hebben onze plannen hierop aangepast.
De tekening moest worden omgezet naar dit systeem, maar de besparing bedraagt in totaal ca € 5.000. en dat is het zeker waard.
De legostenen lenen zich uitstekend voor dit systeem en met horizontaal en verticaal betonijzer is het een goede constructie.
wallbearing  Pilar tecniek
Links de "wallbearing techniek" en rechts die met pijlers.

IJzer hout of bamboe als dakconstructie?
Hout is in Nepal een schaars goed en het zou eigenlijk geen optie moeten zijn om hiervoor de beschermde bossen te kappen.
Toch wordt dit wel gedaan, dorpen hebben vaak een eigen "gemeenschapsbos" waaruit zij hun hout betrekken.
Er wordt wel hout geďmporteerd, maar er wordt een tax geheven om dit vanuit de Kathmanduvallei naar de binnenlanden te transporteren.
Dit is een echte Nepalese regelgeving en werkt op die manier de ontbossing in de hand.
Voor de dakconstructie is bamboe een fantastisch materiaal; het groeit snel, is flexibel en zeer sterk en bovendien komt er geen houtworm in.
Het groeit zeer snel en is daardoor het ideale materiaal.

Jammer genoeg hebben onze mensen nog niet genoeg ervaring in het bouwen met Bamboe. Zij zullen zich bekwamen in het bouwen hiermee.
Omdat wij voor de healthpost nu voort moeten, hebben wij besloten om voor het dak frame een lichte staalconstructie toe te passen.
Sterk en vrij goedkoop, voor de woningen willen wij graag een bamboeconstructie realiseren.
het bamboeframe 
Shock Safe Nepal heeft in Nepal kleine aardbevingbestendige woningen ontwikkeld met bamboedaken.
Aankomende ingenieurs van TU Delft doen dit project in het kader van hun opleiding bij toerbeurt.
Wij maken dankbaar gebruik van de kennis van Shock Safe Nepal.

Na de moessonregens zullen de sleuven voor de fundering worden gegraven en kan de healthpost worden gebouwd.
Wij hopen, dat de bevolking na de bouw van de healthpost in staat is om hun eigen woningen op deze wijze te bouwen.
Ze zullen het , met wat hulp zelf moeten uitvoeren.

Disabled Rehabilitation Centre
Met dit project gaat alles naar wens, de kinderen gaan naar school en de lessen voor gehandicapte en kansarme vrouwen|,
zijn een succes. Alle kinderen krijgen dankzij onze hulp ook  computerlessen, zodat zij na hun schooltijd een goede kans maken
op de arbeidsmarkt.

U kunt hier de laatste nieuwsbrief lezen.

Met hartelijke groet, namens het bestuur
Rob Kölber


 

Dit is het resultaat een aardig huisje met veranda van in totaal 32 vierkante meter met 2 slaapkamertjes.
Onze healthpost zal dubbel zo groot worden en de grote veranda dient als wachtruimte.

Helaas kon de door architecte Lilian Bos gemaakte tekening niet worden gebruikt. Het thans toegepaste systeem is gebonden
aan de afmetingen van de geperste stenen van 30X15X 10 cm.
Wij kunnen een kant en klaar ontwerp van Buildup Nepal gebruiken . Met een kleine aanpassing zijn er wat grotere ruimtes
en is een en ander minder "hokkerig" en overzichtelijk.

Het dak heeft een ruime overstek om de iets absorberende stenen te beschermen tegen al teveel regen.
Er zijn veel aanloopkosten voor training en stenenpers en totaal hebben wij € 20.000. hiervoor uitgetrokken.

De foto's van een project in Sindupalchowk zijn van onze gids Ramji Tamang en van Andreas Kolling van Buildup Nepal.

Er is op dit moment een team gevormd van dorpsbewoners en vaklieden, die training krijgen in het systeem.

Als alles gaat volgens plan bouwen wij niet alleen een healthpost, maar geven een goed handvat aan de bewoners om hun eigen
huis op korte termijn te gaan herbouwen. Meer persen zullen moeten worden aangeschaft en de kosten over de bewoners worden
verdeeld. Ze zullen het met onze hulp zelf moeten doen. De huisjes zullen zo tussen de € 3.500. en € 5.000. gaan kosten.

Dat is op dit moment het laatste nieuws van dit project en wij hopen snel met beelden van de resultaten te kunnen komen.

Met hartelijke groet namens het bestuur
Rob Kölber